Tải Lại


Mẹ kế ngủ cùng phòng với con trai của chồng

Vài năm sau khi tôi kết hôn với người chồng hiện tại, chỉ có một vấn đề trong cuộc sống hạnh phúc của tôi. Đó là mối quan hệ của cô ấy với con của chồng mình, Yuzuru-kun. Chúng tôi kết hôn khi Yuzuru-kun rời đến Tokyo, vì vậy thời gian trôi qua thật khó chịu. Chồng tôi, người lo lắng cho mối quan hệ của tôi và Yuzuru-kun, đã chăm sóc tôi và mời Yuzuru-kun đến nhà bố mẹ tôi trong kỳ nghỉ hè này. Với tư cách là một gia đình, tôi đã cố gắng làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với tư cách là một người mẹ, nhưng ngày hôm sau chồng tôi đi công tác. Tôi đã kết thúc một mình với Yuzuru-kun…